top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

 

Rekisterinpitäjä

Pohjantähden Polku/Minna Wallgrén

 

Koivutie 11 97900 Posio

Sähköposti: pohjantahdenpolku@gmail.com 

Rekisteriasiat

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

 

Rekisterin nimi

Pohjantähden Polun asiakasrekisteri. Asiakkaan tehdessä tilauksen ajanvarausjärjestelmän kautta tai jollakin muulla tavoin, rekisteröidään tilaustiedot Pohjantähden Polun/ Minna Wallgrénin asiakasrekisteriin sekä varauskalenteriin.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan Pohjantähden Polun/ Minna Wallgrénin ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat Pohjantähden Polun/ Minna Wallgrénin asiakkaat. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilausten tiedot ja yhteysloki.

 

Syntymäaikatietoja ei kysytä.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikki rekisterin tiedot käsitellään suojatussa yhteydessä. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, eikä rekisteriin ole pääsyä kolmansilla osapuolilla, eikä niitä luovutetaan eteenpäin. 

 

Tietojen poistaminen

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa ja muuttaa rekisterissä olevat tietonsa ja pyytää niiden poistoa halutessaan. Tämä on tehtävä aina kirjallisesti Minna Wallgrénille, jotta henkilöllisyys voidaan varmistaa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää ainoastaan Pohjantähden Polku/ Minna Wallgrén ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

bottom of page